Comisiile de specialitate ale Consiliului Local DobreştiA)Comisia economica, buget-finante, juridica, invatamant, sanatate si familie, disciplina, validarwe, protectie copii:

 1. MACESANU GEORGETA - preşedintele comisiei
 2. VERDE ILIE - secretar
 3. TUDOR AUREL-CRISTIAN - membru
 4. TONE ION - membru
 5. TRUSCA VASILE-VIOREL - membru


B)Comisia de specialitate pentru agricultura, protectia mediului si turism:

 1. MITRUTOIU NICOLAE - preşedintele comisiei
 2. CROITORU ION - membru
 3. NINA MARCEL - membru


C)Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala:

 1. ROTARU STEFAN - preşedintele comisiei
 2. MARIA TUDOREL - membru
 3. ZAMFIR CONSTANTIN - membru